นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จัดงานแสดงผลงานวิชาการ “กาดหมั้ววิชาการ วันวานงานวัด”

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานวิชาการ “กาดหมั้ววิชาการ วันวานงานวัด” ณ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง โดยมีนายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ให้การต้อนรับ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานด้านวิชาการ การมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ และการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พร้อมกันนี้ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้ทำการเปิดใช้ห้องสมุด T5 PARK อย่างเป็นทางการ ซึ่งห้องสมุดแห่งนี้ถือเป็นห้องสมุดที่มีความทันสมัยและมีสื่อการเรียนการสอนที่เด็กนักเรียนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสร้างสรรค์ด้วย.