นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาหลวง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เข้าร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาหลวงในโอกาสที่พระครูโสภณพิพัฒนาทร เจ้าคณะตำบลสบตุ๋ย เจ้าอาวาสวัดท่าคราวน้อย ศิริอายุวัฒนะมงคล 60 ปี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ วัดท่าคราวน้อย.