เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 แจ้งเบี่ยงการจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 สายตาก - พะเยา (เถิน - ลำปาง)

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ได้ดำเนินการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 สายตาก – พะเยา ตอน 3 (เถิน - ลำปาง) ระหว่าง กม.630+000 – กม.689+000 ระยะทางยาว 46 กิโลเมตร ซึ่งจะมีการปิดและเบี่ยงการจราจร 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ที่บริเวณ กม.666+750 ถึง กม.678+200 ให้รถวิ่งทางเดียวทั้งขาขึ้นและขาล่อง
ขั้นตอนที่ 2 ที่บริเวณ กม.678+200 ถึง กม.689+000 ให้รถวิ่งทางเดียวทั้งขาขึ้นและขาล่อง
ในระหว่างการดำเนินการอาจทำให้การจราจรติดขัด ไม่สะดวกแก่การใช้รถใช้ถนน จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายสิโรจน์ ไชยบุตร นายช่างโครงการฯ โทร. 0-8167-41226