เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประกวดภาพถ่ายงานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน 2559

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า เทศบาลนครลำปางได้รับความอนุเคราะห์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ในการจัดประกวดภาพถ่ายในงานประเพณี "ล่องสะเปาจาวละกอน" ประจำปี 2559 ที่ผ่านมาซึ่งมีช่างภาพจากทั่วทุกสารทิศเข้าร่วมกิจกรรม และส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด รวมจำนวน 83 ภาพ โดยภาพถ่ายส่วนใหญ่ได้สะท้อนถึงมุมมองในเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ วิถีชีวิตของผู้คนเมืองลำปางต่อเทศกาลล่องสะเปา ที่สำคัญคือแต่ละภาพมีความสวยงามและสื่อสารได้ ทั้งด้านเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของเมืองลำปางได้อย่างลงตัว โดยการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่านเป็นไปอย่างบริสุทธิยุติธรรม ผลการประกวดภาพถ่ายงานประเพณี "ล่องสะเปาจาวละกอน" ประจำปี 2559 มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  ภาพลำดับที่ 80 ชื่อภาพ “ล่องสะเปา” ถ่ายโดยนายอภินันท์ ตั้งศรีวงศ์ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากเทศบาลนครลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ภาพลำดับที่ 47 ชื่อภาพ ล่องสะเปาวันเพ็ญ ถ่ายโดยนายเจม จันทระดาราพันธ์ได้รับเงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาพลำดับที่ 8 ชื่อภาพ สีสันโคมไฟ ณ ถนนบ้านเชียงราย ถ่ายโดยนายสุกฤษฏิ์  หิรัญสารพงศ์ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย  อันดับที่ 1 ภาพลำดับที่ 58 ชื่อภาพ ล่องสะเปายิ่งใหญ่ ชาวลำปางรวมใจ ถวายอาลัยองค์ราชัน ถ่ายโดยนายสุริยา  พลละคร ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย อันดับที่ 2 ภาพลำดับที่ 2 ชื่อภาพ “สง่างามกลางน้ำวัง” ถ่ายโดยนายลภน กมลวรานันท์ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ทั้งนี้ เทศบาลนครลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ได้กำหนดให้มีกการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด ดังกล่าว ในการเปิดกิจกรรมนิทรรศการภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เทศบาลนครลำปาง“สวัสดีปีระกา 2560” ณ ข่วงนครลำปาง ห้าแยกหอนาฬิกา ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2559.

ผลการประกวดภาพถ่ายงานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน 2559