เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน

นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “ตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศน์มหาชาติ) จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 14” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนเพื่อนสนองนโยบายของจังหวัดลำปาง ด้านการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำปาง โดยในที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการจัดงานฯ จากวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559 เป็นวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2559 ณ มณฑลพิธีอาหารหอประชุม วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน