นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดที่ ๑ และงานงวดที่ ๒ งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลาง (หลังเก่า) เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย หจก.พ.อภิวัฒน์การก่อสร้าง  เป็นผู้รับจ้าง