เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬานักเรียนฯ “ไก่ขาวเกมส์ 2016

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬานักเรียนฯ  “ไก่ขาวเกมส์ 2016 : เกมส์แห่งความสุข” ชนิดกีฬา - กรีฑา ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

โดยรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
*** วิ่ง 5,000 เมตร 18 ปี ชาย ***
อันดับ 1 นายอนุชา พันท้วม อบจ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อันดับ 2 นายอ่องส่า จิ่งต่า อบจ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
อันดับ 3 นายจิรภัทร ริยาพันธ์ อบจ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
*** กระโดดไกล 12 ปี ชาย ***
อันดับ 1 ด.ช.ธนวินท์ ประเสริญ ทต.บ้านกลาง จ.เชียงใหม่
อันดับ 2 ด.ช.ณัฐพงค์ ธรรมชัย ทม.ลำพูน จ.ลำพูน
อันดับ 3 ด.ช.จิรสิทธิ์ บุญยืน ทต.บ้านกลาง จ.เชียงใหม่
*** กระโดดสูง 14 ปี หญิง ***
อันดับ 1 ด.ญ.สิรินยา สมจิตต์ อบจ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
อันดับ 2 ด.ญ.อภิรดา ขำองค์ ทม.สุโขทัยธานี จ.สุโขทัย
อันดับ 3 ด.ญ.ศิริวิมล สุขอ่วม ทม.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
*** ขว้างจักร 18 ปี ชาย ***
อันดับ 1 นายนฤเบศ คำนึง อบจ.เชียงราย จ.เชียงราย
อันดับ 2 นายพศิน แสงศรีจันทร์ อบจ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อันดับ 3 นายดนุสรณ์ ทองดี ทม.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
*** กระโดดไกล 16 ปี หญิง ***
อันดับ 1 ด.ญ.จิราพร พลหาญ อบจ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
อันดับ 2 ด.ญ.ธมลวรรณ วัดแย้ม ทม.สุโขทัยธานี จ.สุโขทัย
อันดับ 3 น.ส.กชพร สุดหอม ทม.ตาก จ.ตาก
*** กระโดดสูง 14 ปี ชาย ***
อันดับ 1 ด.ช.ธนพงศ์ มูลเมือง ทม.สุโขทัยธานี จ.สุโขทัย
อันดับ 2 ด.ช.เมธัส อึ่งเว้ย ทต.บ้านกลาง จ.เชียงใหม่
อันดับ 3 ด.ช.เมือง ทน.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
*** ขว้างจักร 16 ปี หญิง ***
อันดับ 1 ด.ญ.นัทฐริณีย์ ใจมอง ทน.แม่สอด จ.ตาก
อันดับ 2 ด.ญ.ศิริกัญญา หอกลอง ทน.ลำปาง จ.ลำปาง
อันดับ 3 น.ส.อุไรรัตน์ มูลมณี อบจ.แพร่ จ.แพร่

พิธีมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬานักเรียนฯ “ไก่ขาวเกมส์ 2016