นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนพระบาท ซอย 6 ซอยข้างบ้านเลขที่ี่ 4 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)