นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)