เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดเดียว งานปรับปรุงช่องจำหน่ายตั๋ว บริเวณชั้น 1 ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย หจก.ลำปางนิยมทรัพย์คอนสตรัคชั่น  เป็นผู้รับจ้าง