นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพขบวนแห่จุมพระคู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง ขบวนแห่ปีใหม่เมือง ในงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 บริเวณหน้าข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง