นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รดน้ำ ดำหัว พระสงฆ์ และกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนนาก่วมใต้ ชุมชนบ้านต้าสามัคคี และขุมชนศรีเกิด

วันนี้(16 เมย.62) เวลา 10.00 - 12.30 น. ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง ทำพิธีรดน้ำ ดำหัว พระสงฆ์ และกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนนาก่วมใต้ ชุมชนบ้านต้าสามัคคี และขุมชนศรีเกิด เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามต่อไป.