นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเย็นวันนี้ (16 เมษายน 2562)

ฝ่ายกิจการขนส่ง สำนักปลัดเทศบาลนครลำปาง รายงานผลการดำเนินงานของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเย็นวันนี้ (16 เมษายน 2562) มีรถโดยสาร (ทัวร์) เสริมไปเชียงใหม่ 12 คัน รถตู้เชียงใหม่ 20 คัน (เสริมจากรอบปกติ) และในช่วงของเย็นมีรถเสริมไปกรุงเทพฯ จำนวน 5 คัน คาดว่าไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ทั้งนี้ งานเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนและการจราจร สถานการณ์โดยทั่วไปเรียบร้อย