นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งขออภัยในความไม่สะดวกในการเข้าดำเนินงานโครงการสายเคเบิลใต้ดิน ถนนบุญวาทย์ในวันที่ 17 เม.ย. 62

แจ้งขออภัยในความไม่สะดวกในการเข้าดำเนินงานโครงการสายเคเบิลใต้ดิน ถนนบุญวาทย์ในวันที่ 17 เม.ย. 62 ดังนี้
1.สกัดผิวถนนคอนกรีตเพื่อจมบ่อร้อยสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณตลาดออมสิน เวลา 9.00น-18.00 น.
2.เปิดแนวฟุตบาทเพื่อวางท่อร้อยสายไฟขึ้นตามจุดจ่ายไฟฟ้าบริเวณตลาดออมสิน เวลา 9.00น-18.00 น.