นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง เปิดประชุมโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการ “โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน” เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนในรอบเดือนพฤศจิกายน โดยมีคณะกรรมการชุมชน 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

เทศบาลนครลำปาง เปิดประชุมโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน