นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมพบกับงานสมโภชศาลหลักเมืองลำปางในเดือนพฤษภาคมนี้

...เตรียมพบกับงานสมโภชศาลหลักเมืองลำปางในเดือนพฤษภาคมนี้...
“กลุ่มภูมิลำปาง”มุ่งสู่นครแห่งการ...ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาต่อไป...
“นายกเทศมนตรีนครลำปาง”คือสิ่งที่ผมอาสาผมไม่มีความคาดหวังให้ใครมารักผมทุกคน...แต่ผมมีความคาดหวังว่าทุกคนจะได้รับโอกาสและประโยชน์จากผลงานของผมที่ผมตั้งใจทำในสิ่งที่ผมอาสา...