นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สระเกล้าดำหัว ขอขมาคารวะ และขอพรปีใหม่ ผู้สูงอายุในชุมชนปงสนุก

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว ขอขมาคารวะ และขอพรปีใหม่ ผู้สูงอายุในชุมชนปงสนุก เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ที่ทำการชุมชนปงสนุก เทศบาลนครลำปาง