เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดสัมมนาวิชาการ เตรียมเปิดตัว นครลำปาง เมืองแห่งจักรยาน

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดสัมมนาทางวิชาการ คณะทำงานสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปาง เพื่อเปิดตัว “นครลำปาง เมืองแห่งจักรยาน” โดยมีสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลฯ ภาคีเครือข่ายเมืองจักรยาน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนนครลำปางให้เป็นเมืองแห่งจักรยาน โดยที่ประชุมมีมติให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการปั่นจักรยาน ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อจูงใจให้ประชาชนใช้จักรยานเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้บุคลากรสังกัดเทศบาลฯ ปั่นจักรยานมาทำงานทุกวัน เก็บข้อมูลการลดปริมาณคาร์บอนเป็นประจำ รวมรวบสถิติเพื่อพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

โดยเทศบาลนครลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมเปิดตัว “นครลำปาง เมืองแห่งจักรยาน” ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (เนชั่นทีวี ช่อง 22) ในงาน “ปั่น Slow Life ไปตามรอยพระบาท 12 เมืองต้องห้าม...พลาด จังหวัดลำปาง” ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 นี้ ณ สวนสาธารณห้าแยกหอนาฬิกาจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ ปัจจุบันเทศบาลนครลำปาง ได้มีสมาชิกชุมชนสร้างเมืองจักรยาน ทั้งหมด 12 ชุมชน ได้แก่ชุมชนเจริญประเทศ ท่ามะโอ-ประตูป่อง ประตูตาล ประตูม้า ศรีบุญเรือง นาก่วมเหนือ บ้านปงสนุก บ้านหน้าค่าย บ้านสนามบิน ศรีล้อม-แสงเมืองมา การเคหะนครลำปาง และพระบาท-หนองหมู และมีภาคีเครือข่ายเมืองจักรยาน ทั้งหมด 6 ภาคีเครือข่าย ได้แก่สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง โรตารีดอยพระบาท ร้านจักรยานบันเทิง ร้านลำปางจักรยาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง และ กฟผ.แม่เมาะ

จัดสัมมนาวิชาการ เตรียมเปิดตัว นครลำปาง เมืองแห่งจักรยาน