เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบทุนจาก เจ้าป้ากาญจนา ประชาพิพัฒน์

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบทุนจาก เจ้าป้ากาญจนา ประชาพิพัฒน์ (ณ ลำปาง) เพื่อสนับสนุนทุนทรัพย์เข้ากองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท