นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งขออภัยในความไม่สะดวกในการเข้าทำงาน​ โครงการสายเคเบิลใต้ดิน​ถนนบุญวาทย์​ ในวันที่​ 21เม.ย.62​

แจ้งขออภัยในความไม่สะดวกในการเข้าทำงาน​ โครงการสายเคเบิลใต้ดิน​ถนนบุญวาทย์​ ในวันที่​ 21เม.ย.62​ ดังนี้
1.สกัดผิวถนนคอนกรีตเพื่อจมบ่อร้อยสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณแยกธนาคาร UOB เวลา​9.00น-21.00น.
2.เปิดแนวฟุตบาทเพื่อวางท่อร้อยสายไฟขึ้นตามจุดจ่ายไฟฟ้าบริเวณแยกหอนาฬิกา. เวลา​9.00น-21.00น.
3.ใช้เครื่องดันท่อร้อยสายไฟแรงสูงบริเวณแยกธนาคาร​UOB เวลา​ 9.00-18.00น.
4.ใช้เครื่องดันท่อร้อยสายไฟแรงสูงบริเวณแยกหอนาฬิกา เวลา​ 9.00-18.00น.