นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยเสียงเพลง "ลีลาศเพื่อสุขภาพ"

นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้กล่าวต้อนรับและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยเสียงเพลง "ลีลาศเพื่อสุขภาพ" ภายใต้โครงการจัดงานดนตรีเพื่อประชาชน ประจำปี 2562 ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬืกา ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562