นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

หารือข้อราชการ และร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ และร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อขอรับศีลรับพร และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องรับรอง เทศบาลนครลำปาง