นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการในการนำสายสื่อสารลงใต้ดินถนนบุญวาทย์ และร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง รับมอบของที่ระลึกจาก นางกุลธิดา นาถะพินธุ โทรศัพท์จังหวัดลำปาง และคณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการในการนำสายสื่อสารลงใต้ดินถนนบุญวาทย์ และร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อขอรับศีลรับพร และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องทำงานปลัดเทศบาลนครลำปาง