นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีสวดอภิธรรม และพิธีสรงน้ำศพ พระครูโสภิตขันตยาภรณ์ (กาชัย ขนฺติธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดปงสนุกเหนือ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมพิธีสวดอภิธรรม และพิธีสรงน้ำศพ พระครูโสภิตขันตยาภรณ์ (กาชัย ขนฺติธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดปงสนุกเหนือ ซึ่งได้มรณภาพอย่างสงบในวันที่ 12 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีคณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ ทั้งชาวลำปางและจังหวัดใกล้เคียงร่วมพิธีด้วยความอาลัย ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ วัดปงสนุกเหนือ เทศบาลนครลำปาง