นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเส้นทางการเดินรถราง การท่องเที่ยวชุมชนท่ามะโอ

นายประทีป เมืองแก่น ประธานชุมชนท่ามะโอ แจ้งว่า รถรางเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนท่ามะโอ พร้อมที่แล้วที่จะนำพานักท่องเที่ยวไปสัมผัสมนต์เสน่ห์สถาปัตยกรรมย่านเมืองเก่านครลำปาง ตามเส้นทางเดินรถราง การท่องเที่ยวชุมชนท่ามะโอ โดยเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รอบเช้าเวลา 9.00 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท และในวันธรรมดาจะให้บริการเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ต้องการเหมาเที่ยวทั้งคัน สำหรับบุคคลทั่วไป/นักท่องเที่ยว อัตราค่าบริการเที่ยวละ 800 บาท และนักเรียน/นักศึกษา เที่ยวละ 500 บาท โดยรถรางจะจอดให้บริการ ณ สถานีรถราง ลานเอนกประสงค์หน้าวัดประตูป่อง ชุมชนท่ามะโอ โทร. 081 95 09098 ที่ผ่านมาได้ทดลองให้บริการสำหรับประชาชน และนักท่องเที่ยวไประยะหนึ่งแล้ว ทั้งนี้ กำหนดเปิดบริการรอบพิเศษสำหรับสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบทั่วกัน.

เปิดเส้นทางการเดินรถราง การท่องเที่ยวชุมชนท่ามะโอ