เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ “ไก่ขาวเกมส์ 2016”

ตามที่เทศบาลนครลำปาง ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 “ไก่ขาวเกมส์ 2016” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง สนามกีฬาเทศบาลนครลำปาง ฯลฯ แต่เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เพื่อให้ประชาชนได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย แด่พระองค์ท่าน เทศบาลนครลำปาง จึงได้แจ้งเลื่อนการแข่งขันกีฬาฯ “ไก่ขาวเกมส์ 2016” ออกไป นั้น เพื่อเป็นเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้บริหาร ผู้ควบคุมทีม และนักกีฬาทุกท่าน เทศบาลนครลำปาง ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 “ไก่ขาวเกมส์ 2016” ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง