เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเจินจวนทุกท่านชมภาพยนตร์และสารคดี

ขอเจินจวนทุกท่านชมภาพยนตร์และสารคดีเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ตี้ 18, 25 พ.ย. 59 / 2, 9, 16, 23, 30 ธ.ค. 59 / 6, 13, 20 ม.ค. 60) ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป๋นต้นไป พร้อมเตียวแอ่วเลือกซื้อ เลือกชมสินค้า และอาหารพื้นเมืองของกาดหมั้วคัวแลงได้อย่างเกยเจ้า