เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียน ร.ร.บุญวาทย์ เข้าปรึกษาการจัดทำหนังสือสูตรอาหารพื้นบ้าน

ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในการเข้าพบเพื่อหารือและขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือสูตรการทำอาหารพื้นบ้านของจังหวัดลำปาง ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นักเรียน ร.ร.บุญวาทย์ เข้าปรึกษาการจัดทำหนังสือสูตรอาหารพื้นบ้าน