นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสาจากสถาบันการพลศึกษาลำปาง ร่วมกันเก็บเศษซากกระทง

ผศ.นพรัตน์ สงทุ่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง นำคณะครูและนักเรียนจิตอาสากว่า 100 คน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง เก็บเศษซากกระทง เศษขยะ เศษโคมลอย บริเวณเขื่อนยาง ร่วมด้วยช่วยกันรักษาและคืนความสะอาดสดใจให้แม่น้ำวังต่อไป

จิตอาสาจากสถาบันการพลศึกษาลำปาง ร่วมกันเก็บเศษซากกระทง