เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประกวดสะเปาลอยน้ำในงานประเพณีล่องสะเปา จาวละกอน

ผลการประกวดสะเปาลอยน้ำในงานประเพณีล่องสะเปา จาวละกอน”ประจำปี 2559 ในคืนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย ริมสองฝั่งแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง ดังนี้

ชนะเลิศที่ 1 ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลเงินสด จำนวน 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ชนะที่ 2 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลเงินสด จำนวน 35,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ชนะที่ 3 ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ได้รับรางวัลเงินสด จำนวน 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

และรางวัลชมเชย ได้แก่ คุ้มเตวะดา มูลนิธิทีวีพูล ไชยมงคลรีสอร์ท ชมรมจุ่มสะหรีเกาะคา สโมสรโรตารีลำปาง ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้ ร้านใบปริก ร้านขะเจ้า เรือนบุปผา ชุมชนบ้านต้นต้อง ชุมชนบ้านหนองหล่ม ชุมชนศรีชุมป่าไผ่ ร้านแม่ญิ๋ง จำนวน 12 แห่ง ได้รับรางวัลเงินสดลำละ 20,000 บาท

ทั้งนี้ มีหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง ส่งสะเปาเข้าร่วมประกวดจำนวน 15 ลำ สำหรับบรรยายกาศภายในงานมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และชมการประกวดสะเปาลอยน้ำตามประเพณี และการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์เป็นจำนวนมาก

ผลการประกวดสะเปาลอยน้ำในงานประเพณีล่องสะเปา จาวละกอน