นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท Ehime Toyota Motor มอบจักรยาน 100 คัน ให้เทศบาลฯ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นายสามารถ ลอยฟ้า อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวลำปาง รับมอบจักรยานจากบริษัท Ehime Toyota Motor Corporation เมืองมัสซึยามา ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 100 คัน โดยการประสานงานของสโมสรโรตารีดอยพระบาท และนายสุพล สุดอ่อน ผู้สนับสนุนโครงการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกัน เทศบาลนครลำปาง จะนำจักรยานดังกล่าว มาเข้าร่วมโครงการจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว และโครงการลำปางนครแห่งจักรยานต่อไป

บริษัท Ehime Toyota Motor มอบจักรยาน 100 คัน ให้เทศบาลฯ