นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายอาลัยแด่ในหลวงฯ เนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง

นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทย ณ บริเวณลานจตุรมุข ศาลากลางจังหวัดลำปาง ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559

ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายอาลัยแด่ในหลวงฯ เนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง