เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการจัดงาน “ล่องสะเปาจาว ละกอน” ประจำปี 2559

กำหนดการจัดงาน “ล่องสะเปาจาว ละกอน” ประจำปี 2559 วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2559 ณ ข่วงนคร

- กิจกรรมทางศาสนาของชาวล้านนา เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- ร่วมทำบุญ “แสนดวง...แสนใจ...ถวายโคมอาลัยเพื่อพ่อ”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน ข่วงนคร
18.30 น. - เปิดนิทรรศการ “ข้าวของพ่อ” ร่วมเรียงเมล็ดข้าว สร้างสรรค์ศิลปะ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2559 ณ ถนนบ้านเชียงราย
- การจำหน่ายสินค้าโอทอป ของดีนครลำปาง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 จุดประกวดสะเปาลอยน้ำ ณ บริเวณท่าน้ำสิงห์ชัย
18.30 น. - การแสดงจินตลีลาประกอบ เพลงพระราชนิพนธ์
19.30 น. - เริ่มปล่อยสะเปาลอยน้ำ จากท่าน้ำวัดเกาะวาลุการาม
21.00 น. - พิธีจุดเทียนถวายความ อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมลอยสะเปา พร้อมกัน

กำหนดการจัดงาน “ล่องสะเปาจาว ละกอน” ประจำปี 2559