นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์ฟุตบาททางเท้า

ส่วนการโยธา สำนักการช่างเทศบาลนครลำปาง ดำเนินการตัดแต่ง รื้อถอนต้นพญาสัตบรรณ หรือ "ต้นตีนเป็ด" บริเวณถนนบุญบุญวาทย์ เพื่อเตรียมดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ฟุตบาททางเท้า เนื่องจากรากของต้นไม้สร้างความเสียหายต่อฟุตบาททางเท้าตลอดแนว โดยจะนำไปปลูกไว้ในที่ที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน ที่ต่อยอดจากโครงการเคเบิลใต้ดิน ถนนบุญวาททย์