นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในช่วงบ่ายของวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาบำเพ็ญบุญวัดหัวข่วง

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง นำสุนัขและแมวของท่าน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันมิให้โรคพิษสุนัขบ้าเกิดการติดต่อจากสัตว์สู่คน ณ หน่วยบริการเคลื่อนที่ 43 ชุมชนเขตเทศบาลนครลำปาง ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2562 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น (กำหนดการอยู่ในช่องคอมเมนต์)
16 พ.ค. - เช้า ชุมชนบ้านใหม่ประตูม้า / บ่าย ชุมชนประตูต้นผึ้ง
17 พ.ค. - เช้า ชุมชนกำแพงเมือง / บ่าย ชุมชนประตูตาล
21 พ.ค. - เช้า ชุมชนแจ่งหัวริน / บ่าย ชุมชนศรีล้อมแสงเมืองมา