นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่ใช้ในราชการ

นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง เชิญคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่ใช้ในราชการของเทศบาลนครลำปางประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารสำนักการช่าง - กองคลัง เทศบาลนครลำปาง ในช่วงบ่ายของวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อร่วมกันตรวจสอบสภาพรถยนต์ทุกชนิดที่ใช้ในราชการของเทศบาลนครลำปาง ว่ามีสภาพที่สามารถใช้งานได้ รถยนต์ที่มีอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนครุภัณฑ์หรือไม่ มีรถชำรุดหรือเสื่อมสภาพ และรถยนต์ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปแล้วรวมจำนวนมากน้อยแค่ไหน ก่อนพิจารณากำหนดเป็นแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป.