นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะจัดงานแถลงข่าวงานเดิน - วิ่ง แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 28

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะจัดงานแถลงข่าวงานเดิน - วิ่ง แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 28 ชวนเหล่านักวิ่ง มาวิ่งบนเส้นทางปลายทางฝัน ที่แม่เมาะ จ.ลำปาง
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม jj park ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง จังหวัดลำปาง ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จัดแถลงข่าวการแข่งขันเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 28 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะรองประธาน นาพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการ นายไชยรัตน์ บุญมีพิพิธ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 1ในฐานะประธานฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้ และนายวีระ ธีระวงศ์สกุล วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะประธานฝ่ายเทคนิคการกีฬาและจัดการแข่งขัน ร่วมแถลงข่าวด้านความพร้อมในการจัดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ ที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะรองประธานคณะกรรมการอำนวยการ กล่าวว่า งานเดิน – วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีนี้นับเป็นการแข่งขันครั้งที่ 28 แล้ว ที่ผ่านมาได้จัดงานอย่างสมพระเกียรติและยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี ในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนทำให้ทัศนียภาพของ อ.แม่เมาะ เต็มไปด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ ด้วยเส้นทางวิ่งที่มีเนินเป็นระยะ มีความสวยงามและแฝงไปด้วยความท้าทายจึงดึงดูดให้นักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้มาทดสอบความแข็งแกร่งที่สนามแห่งนี้ โดยกิจกรรมนี้ถูกจัดอยู่ในหนึ่งกิจกรรมของปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ที่ตอบโจทย์ลำปางปลายทางฝัน ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงของปีที่ชาวลำปางที่ชาวลำปางได้ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วสารทิศ งานเดิน – วิ่งฯ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2535 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และหารายได้สมทบทุนสำหรับดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลภายในจังหวัดลำปาง ตลอดจนการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ภายใน อ.แม่เมาะ และจังหวัดลำปางอีกด้วย ขณะนี้คณะทำงานทั้ง 11 ฝ่าย ได้เตรียมความพร้อมในแต่ละด้านเป็นอย่างดี เพื่อให้การแข่งขันนั้น เป็นงานที่ทรงเกียรติและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำปาง