นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองลำปาง

30 พ.ค. – 2 มิ.ย.นี้ เทศบาลนครลำปาง พร้อมจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองลำปาง จัดขบวนแห่บายศรี 4 มุมเมือง สืบชาตา สวดเบิกวาร 4 วาร เพื่อเป็นการเสริมหลักชัยศาลหลักเมือง เกิดสิริมงคลแก่ประชาชนชาวลำปาง

30 พ.ค.
ช่วงเช้า - พิธีแห่ขบวนบายศรีจาก 4 มุมเมือง มีพิธีบวงสรวงและสืบชาตาเมืองลำปาง
ช่วงเย็น - พิธีเจริญพุทธมนต์และพิธีสวดเบิกวาร 4 วาร

31 พ.ค.
ช่วงเช้า - การฟ้อนผีมดผีเม็ง
ช่วงเย็น - พิธีเจริญพุทธมนต์และพิธีสวดเบิกวาร 4 วาร

1 - 2 มิ.ย.
ช่วงเย็น - พิธีเจริญพุทธมนต์และพิธีสวดเบิกวาร 4 วาร

ทั้งนี้ เทศบาลนครลำปาง ได้เริ่มโครงการก่อสร้างอาคารศาลหลักเมืองลำปางหลังใหม่ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2558 เป็นเงินจำนวนสองล้านกว่าบาท โดยเริ่มรื้อถอนและก่อสร้างทั้งภายนอกและภายใน อาทิ งานเขียนลาย งานปูนปั้น งานปูพื้นคอนกรีตหินแกรนิต งานติดตั้งประตู 4 ด้าน 8 บาน งานทาสีภายในและภายนอก พร้อมป้ายโครงการฯ และงานตกแต่งติดตั้งระบบไฟภายในและโดยรอบอาคาร รวมถึงการบูรณะเสาหลักเมืองทั้ง 3 หลัก ให้เสร็จสมบูรณ์และสมค่า สง่างามและเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว จึงมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปางขึ้นมาโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวลำปางและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาค เพื่อใช้ในการดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงศาลหลักเมืองในส่วนที่คงเหลือให้แล้วเสร็จ ในระหว่างการดำเนินงานได้หารือกับกรมศิลปากรอย่างต่อเนื่อง ให้ช่วยดำเนินการออกแบบ แนะนำแนวทางในการซ่อมแซมและปรับปรุงบำรุงรักษา โดยเน้นการอนุรักษ์ให้คงรูปแบบเดิมเอาไว้ให้มากที่สุด เพราะศาลหลักเมืองเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของประชาชนชาวลำปาง เป็นประวัติศาสตร์ของนครลำปาง