เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียงเมล็ดข้าวเป็นรูปพ่อ เปิดนิทรรศการ

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง และ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมกับ ภาคประชาชนในจังหวัดลำปาง เปิดกิจกรรม “เรียงเมล็ดข้าวรูปพ่อ” และนิทรรศการในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน ข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” ที่มีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่เกษตรกรและปวงชนชาวไทย

เรียงเมล็ดข้าวเป็นรูปพ่อ เปิดนิทรรศการ