นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลนครลำปาง นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง และนายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงานที่เกี่ยวข้อง หารือร่วมกันในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา

นายชาตรี กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก โดยจะมีพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ก่อนทำในพิธีกล่าวเปิด กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถวายแด่พระองค์ท่าน การปลูกต้นรวงผึ้ง ร่วมกันทำความสะอาดถนน เก็บกวาดขยะในท้องน้ำและกำจัดวัชพืชในแม่น้ำวัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง