นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบถนนที่เชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟนครลำปาง – ตลาดรัตน์ (เก๊าจาว) ชุมชนรถไฟนครลำปาง

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกฯ นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนที่เชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟนครลำปาง – ตลาดรัตน์ (เก๊าจาว) ชุมชนรถไฟนครลำปาง หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ฯ ว่าถนนดังกล่าว ชำรุดเสียหายหลายจุด มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง เบื้องต้น เทศบาลนครลำปาง จะประสานงานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยและสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง เพื่อขอตรวจสอบการลงระวางที่ดิน หลักเขตที่ดิน หมุด ว่าถนนดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของใคร หากไม่ติดข้อระเบียบกฏหมาย เทศบาลนครลำปาง ก็พร้อมที่จะดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้พี่น้องประชาชนชาวลำปางต่อไป