นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชี้แจงข้อเท็จจริง “หลอดไฟลดขนาด ศาลหลักเมืองลำปาง”

เทศบาลนครลำปาง​ ชี้แจงข้อเท็จจริงสื่อสังคมออนไลน์ ประเด็นกล่าวหาว่า “หลอดไฟลดขนาด ศาลหลักเมืองลำปาง” โดยยืนยันได้รับบริจาคโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างต่าง ๆ จาก บริษัท เล่าจิ้นกวง จำกัด และบริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ จำกัด ไม่ได้เบิกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จากงบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด