นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจติดตามการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น​

นายแพทย์​สุรทัศน์​ พงษ์นิกร​ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง​ พร้อมด้วยนายสมภพ​ สุวรรณปัญญา​ เลขานุการนายกเทศมนตรี​ ได้รับมอบหมายจาก​ ดร.กิตติภูมิ​ นามวงค์​ นายกเทศมนตรีนครลำปาง​ ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ​ ให้ตรวจติดตามการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น​ ภายใต้โครงการสตรีสุขภาพดี ซึ่งได้จัดการอบรมให้ความรู้เรื่อง​ "โรคอ้วนลงพุง​ ริ้วรอยถามหา"​ กลุ่มเป้าหมาย 70 คน วิทยากรได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง ณ อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา การดำเนินงานเป็นไปตามโครงการฯ​.