เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจำหน่ายข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนา

เริ่มแล้วนะครับ โครงการจำหน่ายข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนา บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา มีพ่อค้าแม่ค้าจัดจำหน่ายข้าวและผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิข้าวเหนียว ข้าวจ้าว ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้อง ไข่ไก่เบอร์2 และผัก ผลไม้ตามฤดูกาล พี่น้องชาวลำปางที่สัญจรผ่านข่วงนคร อย่าลืมแวะอุดหนุนกันด้วยนะครับ