นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประตูต้นผึ้ง ท่านางลอย

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 งานสาธารณสุขมูลฐาน​ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม​ เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประตูต้นผึ้ง ท่านางลอย เพื่อให้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน​ เพื่อให้บริการสาธารณสุขเบื้องต้น คือ ความดันโลหิต วัดเส้นรอบเอว ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเบื้องต้นให้แก่ประชาชน.