เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“เรียงเมล็ดข้าวรูปพ่อ”

จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง และเทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ ภาคประชาชนในจังหวัดลำปาง กำหนดจัดกิจกรรม “เรียงเมล็ดข้าวรูปพ่อ” และนิทรรศการในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน ข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” ที่มีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่เกษตรกรและปวงชนชาวไทย จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวลำปาง และนักท่องเที่ยว ร่วมเรียงเมล็ดข้าว สร้างสรรค์ศิลปะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน.