เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ดำเนินการติดตั้ง

ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง ดำเนินการติดตั้ง "เรือไฟ" เทศบาลนครลำปาง เรียบร้อยแล้ว รอต้อนรับเทศกาล. ล่องสะเปาจาวละกอนที่จะมาถึงนี้

กำหนดการจัดงาน “ล่องสะเปาจาวละกอน” ประจำปี 2559

วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2559 ณ ข่วงนคร
- กิจกรรมทางศาสนาของชาวล้านนา เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- ร่วมทำบุญ “แสนดวง...แสนใจ...ถวายโคมอาลัยเพื่อพ่อ”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
ณ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน ข่วงนคร 

เวลา 18.30 น. - เปิดนิทรรศการ “ข้าวของพ่อ” ร่วมเรียงเมล็ดข้าว สร้างสรรค์ศิลปะ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2559
ณ ถนนบ้านเชียงราย
- การจำหน่ายสินค้าโอทอป ของดีนครลำปาง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
จุดประกวดสะเปาลอยน้ำ ณ บริเวณท่าน้ำสิงห์ชัย
เวลา 18.30 น. - การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์
เวลา 19.30 น. - เริ่มปล่อยสะเปาลอยน้ำจากท่าน้ำวัดเกาะวาลุการาม
เวลา 21.00 น. - พิธีจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมลอยสะเปาพร้อมกัน
เวลา 21.45 น. - พิธีมอบรางวัลการประกวดสะเปาลอยน้ำ ณ ปะรำพิธีท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย