เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดประชุมจัดระเบียบผู้ค้างานล่องสะเปาฯ และงานไก่ขาวเกมส์

ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าทั่วไป และผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายในงานสืบสานประเพณี “ล่องสะเปา จาวละกอน ประจำปี2559” และการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ “ไก่ขาวเกมส์ 2016 เกมส์แห่งความสุข” ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยได้กำชับกลุ่มผู้ค้าให้จำหน่ายสินค้าด้วยความเป็นระเบียบ ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจนแพงเกินไป ขอความร่วมมืองดจำหน่ายกระทงโฟม โคมลอย พลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ เนื่องจากวัตถุดังกล่าว ถือเป็นวัตถุระเบิดชนิดหนึ่งตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 หากผู้ใดทำการฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนด

เปิดประชุมจัดระเบียบผู้ค้างานล่องสะเปาฯ และงานไก่ขาวเกมส์