นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลฯ เตรียมเปิดพื้นที่บริเวณข่วงนคร จัดจำหน่ายข้าว เพื่อช่วยเหลือชาวนา

เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง เตรียมเปิดพื้นที่บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ให้เป็นสถานที่จัดจำหน่ายข้าวและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชาวนา เพื่อช่วยเหลือชาวนากรณีราคาข้าวตกต่ำ โดยสินค้าที่จะนำมาจัดจำหน่ายประกอบด้วย
- ข้าวเหนียว (ข้าวอินทรีย์) ราคากิโลกรัมละ 25 บาท
- ข้าวจ้าวหอมมะลิ (ข้าวอินทรีย์) ราคากิโลกรัมละ 30 บาท
- ข้าวไรซ์เบอรี่ (ข้าวอินทรีย์) ราคากิโลกรัมละ 70 บาท
- ข้าวกล้อง ราคากิโลกรัมละ 50 บาท
- ไข่ไก่เบอร์ 2 ราคาแผงละ 85 บาท
- และผักตามฤดูกาล

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำปาง ร่วมกันช่วยเหลือ อุดหนุนสินค้าของพี่น้องชาวนาจังหวัดลำปาง ได้ที่ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป