เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรม อสม. เทศบาลนครลำปาง เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

ชมรม อสม. เทศบาลนครลำปาง เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ สวัสดีปีระกา 2560 ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง