นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรม อสม. เทศบาลนครลำปาง เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

ชมรม อสม. เทศบาลนครลำปาง เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ สวัสดีปีระกา 2560 ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง